Tag Archives: Công việc UX/UI

Tổng quan về công việc UX/UI

    Công nghệ thiết kế UI, UX là một trong các công nghệ thiết kế web phổ biến được nhiều công ty, sử dụng để làm web cho các doanh nghiệp. Đây cũng là xu hướng thiết kế web được đánh giá sẽ tiếp tục được phát triển trong năm 2018 cho đến nay UX/UI ngày […]