Tag Archives: Decor phòng ốc nhà cửa theo Pop Art

Phong cách Pop Art trong Thiết kế nội thất và Decor phòng ốc nhà cửa

~ Homenaylance, có gì hay ~ “I’m a barbie girl , in the barbie worldLife in plastic, it’s fantastic!Not your barbie girl , I’m living in my own world” Bạn có biết bài nhạc trên được ra đời vào lúc nghệ thuật Pop Art đang nổi lên nhanh chóng, ảnh hưởng lớn đến thiết kế […]