Tag Archives: lưu ý khi làm portfolio

[TIP] Vài lưu ý trước khi làm Portfolio cho Freelancer

Portfolio của nhà thiết kế nội thất là xương sống của nhà thiết kế nội thất để thể hiện tốt những giá trị và sản phẩm của nhà thiết kế nội thất làm ra. Việc kinh nghiệm của bạn được thể hiện qua các bản vẽ, văn bản và hình ảnh, từng trang đều thể […]