Tag Archives: mẹo quản lý thời gian cho freelancer

[TIP] Quản lý thời gian: Làm thế nào (P.2)

~ Homenaylance chia sẻ gì ~ Tiếp nối với chuyên mục chia sẻ Làm thế nào để quản lý thời gian, Homanylance chia sẻ với các Freelancer 3 tips nhỏ tiếp theo để quản lý thời gian tốt và làm việc hiệu quả hơn 1. Kết nối công việc hàng ngày của bạn với mục […]