Tag Archives: mẹo quản lý thời gian

[TIP] Quản lý thời gian: Làm thế nào?

~ Homenaylance chia sẻ gì ~ Bạn có thể dành thời gian cho nhiều công việc trong ngày. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là đạt được sự cân bằng và tránh được sao nhãng và trì hoãn. Quản lý thời gian của bạn một cách khôn ngoan bằng cách tự hỏi bản thân những […]