Tag Archives: Tìm hiểu về Landing page

Tìm hiểu về Landing page  

  Trong Marketing online (tiếp thị trực tuyến) thì một trang landing page, đôi khi được gọi là “trang thu thập khách hàng tiềm năng”, “trang tĩnh” hoặc “trang đích”, là một trang web xuất hiện để phản hồi nhấp vào kết quả tìm kiếm được tối ưu hóa của công cụ tìm kiếm, tiếp thị […]