Tag Archives: ý tưởng thiết kế Co-working Space

3 ý tưởng thiết kế không gian Co-working Space

Homenaylance học gì? Co-working hay coworking space là không gian làm việc chung, nơi mọi người từ nhiều ngành nghề khác nhau có thể tới làm việc như một văn phòng thông thường, nhưng cũng có thể giao lưu, mở rộng mối quan hệ. Hiện nay, xu hướng thiết kế văn phòng kiểu này được […]